Priser

Pr. påbegyndt time: 775 kr.

Kørsel: timepris + udgifter til parkering, færgebillet og broafgift.
Overnatning: 1450 kr. pr. nat. som dækker udgifter i forbindelse med overnatning.

Priserne er gældende for fakturaer udsendt til og med d. 31.12.20.

Alle priser er ekskl. moms.

Faktura udsendes umiddelbart efter afsluttet arbejde/beregning.  Ved længerevarende projekter udsendes faktura ved udgang af hver månede. Betalingsfrist 8 dage fra fakturaudsendelse.

Priserne bliver reguleret 1 gang årligt ved årsskiftet.